Ganddal IL

Sportsplan 2019

Sportsplan 2019

Sportsplan vil bli oppdatert !!


Se vedlegg.


Ganddal IL Fotball

Sesongen 2018

1. Innledning

2. Keeperutvikling

3. Spillerutvikling 5-12 år

4. Spillerutvikling 13 år til senior

1. Innledning

Sportsplanen er laget som et verktøy for at trenere og ledere i klubben skal tenke likt og ha kontinuitet i treningsarbeidet som gjøres. Sportsplanen skal gi alle i klubben en felles forståelse for hvordan det sportslige arbeidet i klubben skal foregå. Sportsplanen må sees i sammenheng med klubbhåndboken. Klubbhåndboken tar for seg politiske retningslinjer og Sportsplanen tar for seg treningsmetodiske retningslinjer.

For treneren skal Sportsplanen være et styringsverktøy både i planleggingen av treningsaktivitet, kampgjennomføring og den pedagogiske inngangen (hva man sier og hvordan man opptrer) inn mot spillergruppa. For klubblederen skal Sportsplanen være et styringsverktøy i planleggingen av sportslige tiltak, treneransettelser og kommunikasjonen med klubben for øvrig.

Sportsplanen vil etter innspill og forbedringer fra alle i klubben revideres hver sesong. Sportsplanen vedtas hvert år på årsmøtet til Ganddal IL og til Ganddal Fotball.

2. Keeperutvikling

Keeperen er en enkeltspiller som er en del av laget. Samtidig så har keeperen en spesialrolle som må utvikles spesifikt. Keeperne må derfor både tilfredsstille den generelle utviklingsplanen samt den spesifikke keeperutviklingsplanen.

2.1 Keeperutviklingsmodell
Tabell 1 - Keeperutvikling

Alder

Rekruttering av keepere

Rollespesifikk trening

Fokus

Mål

9-12 år

Rullere på keeperplassen med de spillerne som viser størst interesse

1 økt pr. uke tilbys, keeperskole

1. Posisjonering i forhold til ball i egen boks

2. Distribusjon (kast/spark)

3. Videreutvikle «tøffhet»

4. Videreutvikle basisteknikk

5. Treningsmentalitet

1. Gjøre taktisk gode valg i oppbyggende spill

2. Utvikle evnen til å hindre scoring

3. Være tøff

13-14 år

Spesialisere de keeperne med størst interesse.

1 økt pr. uke tilbys, keeperskole

1. Videreutvikling av basisteknikk

2. Valg og vurdering

3. Kommunikasjon

4. Fortsatt være utespiller når det er mulig

5. Treningsmentalitet

1. Gjøre gode taktiske valg i defensive involveringer

2. Gi enkle beskjeder for å hjelpe laget

3. Utvikle minst 2 spesialiserte keepere pr. Årgang

4. Satsningsspillere skal lære å ta ansvar for egen utvikling

15-16 år

Utvikle og spesialisere de mest talentfulle keeperne. Enkelte kamper som utespiller

2 økter pr. uke tilbys.

1. Terping av teknikk

2. Kommunikasjon

3. Fysikk (styrke/spenst/hurtighet)

4. Aktiv medspiller

4. Treningsmentalitet

1. Utvikle god teknisk-taktisk ferdighet

2. Kommunisere aktivt og ha klare avtaler med forsvaret

3. Satsningsspillere skal lære å ta ansvar for egen utvikling

17-19 år

Utvikle keepere med tanke på framtidig A-lagsspill

2 økter pr. uke tilbys.

1. Terping av teknikk

2. Mye ut av komfortsone

3. Offensiv

3. Treningsmentalitet

1. Styre medspillerne sine

2. Framstå med trygghet og autoritet

3. Satsningsspillere skal lære å ta ansvar for egen utvikling

20-

2 økter pr. uke.

1. Treningsmentalitet

2. Valg og vurdering

1. God i valg og utførelse

2. Satsningsspillere skal lære å ta ansvar for egen utvikling

2.2 Dette er Ganddalkeeperen


 • Han skal ønske å være involvert, han skal være klar til å bryte inn der det er nødvendig for å hjelpe laget.


God med ball i beina

Han skal være på nivå (eller tilnærmet på samme nivå) med sine utespillere når det gjelder korte og lange pasninger, for at han skal kunne bidra i det offensive spillet til beste for laget.

Taktisk dyktig i oppbyggende spill

Det hjelper ikke å være god med ballen i beina hvis han til stadighet gjør dårlige valg. Keeperen skal derfor bli god på å gjøre de riktige valgene for å kunne bidra til at Ganddal spiller seg til målsjanser.

Kommunikasjon og lederskap

Ganddalkeeperen skal være dyktig på å dirigere og hjelpe sine lagkamerater verbalt for å hindre målsjanser eller skape egne målsjanser. Han skal også ha klare avtaler med sine medspillere, spesielt i defensive situasjoner.

Ganddalkeeperen skal være tydelig, gå foran som et eksempel både i kamp og trening, og vise stor autoritet. Han skal utvise trygghet som smitter over på spillerne foran ham. Han skal kreve mye av seg selv og sine lagkamerater.

Ganddalkeeperen skal være gal, på en positiv måte. Han skal være uredd, robust, tøff og der i gjennom gi motspillere «frykt» og respekt for ham.

Tåle å gjøre feil

Ganddalkeeperen gjør som alle andre keepere og fotballspillere feil. Dette skal Ganddalkeeperen tåle og bruke til å bli bedre gjennom sin egen robusthet og trygghet i forhold til lagkamerater, trenere og foreldre.

Innledningsvis viste vi hvor kompleks keeperens rolle er. Det er derfor å foretrekke at Ganddalkeeperen i tillegg til fotball også driver med andre idretter i ung alder og aller helst idretter som utvikler koordinasjon, kroppsbeherskelse og tøffhet. Størst mulig bevegelsesgrunnlag i ung alder er viktig for å kunne bli en god keeper.

2.3 Keepertrening

Ganddalkeeperen skal gjennom lagstrening få utfordringer både som første angriper og siste forsvarer. Det er viktig at trenere forstår keeperens rolle og bidrar til at keeperen utvikler de egenskaper som er nevnt i forrige avsnitt. Spesielt viktig er det at keeperen får oppfølging på valg, både offensivt og defensivt. Det er ikke kun de gode redningene som skal trekkes fram og roses, det er viktig at trenere ser en helhet i det keeperen foretar seg. Som keeper lærer man best gjennom spill og mange involveringer, det må derfor legges til rette for dette, både gjennom øvelser og i spill sekvenser. Det er viktig at keeperne ikke blir stående uvirksomme i for store deler av spilløkta, dette er verken bra utvikling eller motivasjon! Ha få spillere på banen og korte baner. Da blir keeperne i større grad involvert. Og spiller du med tre bak, så kan du jo fjerne den i midten når keeperen har ballen, slik at keeperen blir viktig i oppbyggingsfasen. I rollespesifikk trening med keepertrener legges det mest vekt på teknisk trening. Forflytning, grep og fallteknikk skal være sentralt i hver økt. I tillegg skal det diskuteres løsningsforslag for spesifikke situasjoner (1 mot 1, feltarbeid, langskudd osv.).

3. Spillerutvikling 5-12 år

3.1. Spillerutviklingsmodell
Tabell 2 – spillerutviklingsmodell barnefotball

Alder

Kamp-spill

Forma-sjon

Konkurranser

Treninger

Fokus

Mål

5-6 år

3v3

1-2

Treninger + turneringer

1 økt

Lek, føring, vending

Transportere ballen

7-9 år

5v5

k-1-2-1

Treninger + cup og serie

1-2 økter +
PT + FFO + ekstratrening lørdag

1. Føring, dribling, vending

2. Kortpasning, bevegelse uten ball

3. Treningsmentalitet

Utvikle kortpasningsspillere og driblere

10-12 år

7v7

k-2-3-1

Treninger + cup og serie

2 økter +
PT + FFO + ekstratrening lørdag

1. Passere motspiller med ball

2. Hurtig retningsbestemt kortpasningsspill med stor bevegelse uten ball.

3. Treningsmentalitet

Utvikle kortpasningsspillere, driblere og førsteforsvarere

3.2 U5 – U6 år
Spillerutviklingsmodellen sier noe om at vi ønsker at våre 5-6 åringer skal trene mye på å transportere ballen gjennom lek- og spilløvelser. Disse trener en ganger i uken og skal øve på føring og vending på en morsom måte samt ulike spillformer.

3.2.1 Treningsinnhold

Nivå 1 av Ganddals spillerutviklingsplan for barnefotballen, ”lek og fotball” fra treningsøkta.no. Ruller på 4 ferdiggjorte treningsøkter.

3.2.2 Spillestil

Spillform: 3er. Formasjon: 1-2

Regler for spillestil:

 • det er lov til å drible så mye man vil
 • det er lov til å miste ballen, men ikke lov å gi den bort
 • vi fokuserer på glede og utvikling, ikke resultatet

3.3 U7 – U9 år
Når de blir 7-9 år skal de begynne å etablere en forståelse for pasningsspill. Fortsatt ligger fokuset i øktene på å transportere ballen, men nå forbi motspiller. I tillegg skal det trenes mye på kortpasningsspill. Dette gjøres best gjennom mye smålagsspill. U7 og U8 har tilbud om én gang- og U9 to ganger i uken pluss treninger med PT og/eller FFO.

3.3.1 Treningsinnhold

Nivå 2 av Ganddals spillerutviklingsplan i barnefotballen, ”Kortpasningsspill og dribling”, fra treningsøkta.no, ruller på 6 ferdiggjorte treningsøkter.

3.3.2 Spillestil

Spillform: 5er. Formasjon: k-1-2-1

Regler for spillestil:

 • det er lov til å drible så mye man vil
 • spillet skal basere seg på kortpasningsspill
 • keeper skal brukes aktivt som en pasningsspiller
 • utspark fra keeper skal alltid være en kortpasning
 • det er lov til å miste ballen, men ikke lov å gi den bort
 • vi fokuserer på glede og utvikling, ikke resultatet

3.4 U10 – U12
Når man er 10-12 år peker spillerutviklingsmodellen på at det sportslige målet med fotballaktiviteten i denne aldersgruppen er å utvikle kortpasningsspillere og driblere. Derfor skal treningene fokusere på øving på å passere motspiller med ball og hurtig retningsbestemt kortpasningsspill med stor bevegelse uten ball. I denne alderen får barna tilbud om to ganger i uken pluss treninger med PT og/eller FFO. Også i denne alderen skal det jobbes systematisk med å bygge opp en sunn treningsmentalitet hos spillerne. I dette ligger det at spillerne er fokuserte på å lære og overvåker sin egen læringskurve allerede fra tidlig alder.

3.4.1 Treningsinnhold

Nivå 3 av Ganddals spillerutviklingsplan for barnefotballen, ”Kortpasningsspill, dribling og førsteforsvar”, fra treningsøkta.no. Ruller på 6 ferdiggjorte treningsøkter.

3.4.2 Spillestil

Spillform: 7er. Formasjon: k-2-3-1

Regler for spillestil:

 • det er lov til å drible så mye man vil
 • spillet skal basere seg på kortpasningsspill
 • keeper skal brukes aktivt som en pasningsspiller
 • utspark fra keeper skal alltid være en kortpasning
 • det er lov til å miste ballen, men ikke lov å gi den bort
 • når vi mister ballen skal vi forsøke å vinne den tilbake før motstanderlaget rekker å sentre tre pasninger
 • når vi ikke har ballen er alle forsvarsspillere, når vi har ballen er alle angrepsspillere
 • vi fokuserer på glede og utvikling, ikke resultatet

3.5 Trenere

Alle spillerne på det enkelte årskullet trener samtidig. To og to lag på kullet trener sammen, der det er én trener per 6-8 spillere. Treningene ledes av foreldretrenere, under oppfølging av treneransvarlig. Hvert kull har en hovedoppmann og en hovedtrener, disse sikrer at all fotballaktivitet er i tråd med Sportsplanen. Hovedtrener og -oppmann skal være utnevnt av klubben på bakgrunn av sin trener- og lederkompetanse. De har også i oppgave å sørge for et godt foreldreapparat rundt årgangen. I tråd med trenerutviklingsmodellen skal klubben holde foreldretrenerkurs for å sørge for at kampledelse, pedagogikk og generell trenervirksomhet ikke går på tvers av Sportsplanen. Det er foreldretrenernes oppgave å gjennomføre serie- og turneringsspill.

3.6 Treningsledelse
Retningslinjer for organisering og ledelse av treningsøkter i barnefotballen:

 • Vi er nøye på differensiering og jevnbyrdighet (se klubbhåndboken)
 • Treningen skal være spesifikk – fotball er et ballspill. Derfor bruker vi ball i alle øvelser og vi baserer treningen på spill
 • Vi er sørger for høy aktivitet på trening. Kom kjapt i gang med treningen, unngå lang kø på øvelser og spill med få på hvert lag – slik at hver spiller er oftere borti ballen
 • Vi passer på at hver spiller får så mange ballberøringer med kvalitet som mulig i løpet av treningen
 • Vi følger Ganddal sine utviklingsplaner på treningsøkta.no
 • Vi følger ”Ganddalkoden”
 • Vi gir mye ros, og vi kritiserer aldri. Jobb for å skape et miljø der det er trygt og lov til å prøve og feile

3.7 Kampledelse

Gjennomføring av serie- og turneringsspill gjøres av foreldretrenere. Regler for kampledelse:

 • Vi fokuserer på trivsel og utvikling, og ikke resultatet.
 • Kampleder skal rullere på hvem som starter kampene, så ikke de samme starter hver gang
 • Alle spillerne skal få tilnærmet lik spilletid i hver kamp
 • Spillerne skal rullere på alle posisjoner, inkludert keeperplassen
 • Vi følger ”Ganddalkoden”
 • Kampleder skal gi mye ros, og aldri kritisere. Jobb for å skape et miljø der det er trygt og lov til å prøve og feile
 • Kampleder skal gi tilbakemeldinger i henhold til Ganddals spillestil på aldersnivået
 • Alle Ganddallag skal praktisere lavt press, og invitere motstanderlaget til å sette i gang spillet

Sportslig ansvarlig i klubben (sportssjef) skal sørge for at tilstrekkelig mange lag blir påmeldt seriespill, slik at man til hver kamp stiller med maksimalt to innbyttere.

4. Spillerutvikling 13 år til senior

4.1. Spillerutviklingsmodell
Tabell 3 – Spillerutvikling ungdomsfotball

Alder

Kamp-spill

Forma-sjon

Konkurranser

Treninger

Fokus

Mål

13-14 år

9v9


11v11

k-3-4-1

k-4-3-3

Treninger + cup og serie

3-4 økter +

PT + GIL-extra

1. Passere motspiller med ball.

2. Hurtig retningsbestemt kortpasningsspill med stor bevegelse uten ball etter frispillingsmønster

3. Intensivt gjenvinningspress

4. Treningsmentalitet

1. Organisere pasningsspillet etter spillestil
2. Utvikle gode pasningsspillere, førsteangripere og førsteforsvarere

3. Skal ha forståelse for ulike roller på banen, og prinsipper for angrep (bredde, dybde, bevegelse) og forsvar (konsentrering, dybde, balanse).

4. Hjelpe og veilede satsningsspillere til å ta ansvar for egen læring

15-16 år

11v11

k-4-3-3

Treninger + cup og serie

3-4 økter +

PT + GIL-extra

1. Passere motspiller med ball.

2. Hurtig retningsbestemt kortpasningsspill med stor bevegelse uten ball etter frispillingsmønster og fastsatt mønster for siste tredjedel.

3. Intensivt gjenvinningspress

4. Høyt og intensivt press

5. Treningsmentalitet

1. Etablere offensiv og defensiv spillestil
2. Utvikle rollespesifikke spillere

3. Hjelpe og veilede satsningsspillere til å ta ansvar for egen læring

17-19 år

11v11

k-4-3-3

Treninger + cup og serie

3-4 økter

1. Treningsmentalitet

2. Spillestilen er målet

1. Spille som et lag
2. Hjelpe og veilede satsningsspillere til å ta ansvar for egen læring

20-

11v11

k-4-3-3

Treninger + cup og serie

3-4 økter

1. Treningsmentalitet

2. Spillestilen er et middel for å vinne fotballkamper

1. Prestere som et lag
2. Hjelpe og veilede satsningsspillere til å ta ansvar for egen læring

Den første perioden i tenårene er det sportslige målet med fotballaktiviteten å organisere pasningsspillet etter spillestilen, utvikle gode pasningsspillere, gode driblere og gode førsteforsvarere. For å nå disse målene har man i treningsarbeidet fokus på å passere motspiller med ball, frispilling bakfra, intensivt gjenvinningspress og treningsmentalitet.

Etter hvert som spillerne blir eldre skal man i tillegg til frispilling bakfra, jobbe med bevegelsesmønster på siste tredjedel, samt at treningsmengden øker. Spillerne blir mer og mer spesialister i sin posisjon og man begynner å delta på eliteturneringer.

4.2 Treningsinnhold

4.2.1 Årsplan og periodeplaner
Trenere for ungdoms- og seniorlag skal før sesongstart utarbeide årsplan og periodeplaner med oversikt over når de skal øve på de ulike fokusområdene og målsetningene til spillerutviklingsmodellen (Tabell 3). Målene for aldersgruppen skal bestemme hvor mye man trener på en gitt spillfase. Til eksempel skal U13 derfor ha svært mye trening innen etablert angrepsspill, og lite trening innen etablert forsvarsspill. Felles for alle aldersgrupper er at det skal være betydelig mer trening innen de to angrepsfasene kontra de to forsvarsfasene. Dødballtrening er først relevant for junior- og seniorlag. Trenere skal aktivt benytte seg av treningsøkta.no for å finne gode og relevante spillsentrerte øvelser for de fokusområdene de ønsker å trene på. Ungdomslag skal årlig gjennom skoleringsplanen ”Landslagsskolen” fra treningsøkta.no. Trenere anbefales å flette de respektive treningsøktene inn i sin årsplan slik de passer inn med de fastsatte periodeplanene.

4.2.2 Øktplan
Treninger for spillere mellom 13 og 19 år varer i 90 min + 10 min før og etter trening i garderoben.

 1. Innledende dialog om tema og mål for økten (ca. 5 min)
 2. Oppvarming ”sjef over ballen”. Se treningsøkta.no (10 min)
 3. Dynamisk tøyning og styrkesirkel for bein, SPILLEKLAR (10 min)
 4. Spillsentrerte øvelser hvor man øver på konkrete spillsituasjoner (70 min)
 5. Trener har avsluttende dialog med spillerne (ca. 5 min)

4.3 Spillestil
Ganddallag skal tilpasse sin spillestil til spillfasene etablert angrep, overgang fra angrep til forsvar, etablert forsvar, overgang fra forsvar til angrep og dødballer. Lagene skal kjennetegnes av offensiv ballbesittende fotball, der målet til enhver er å score mål. Mister vi ballen skal vi forsøke å vinne den tilbake igjen så fort som mulig. Ganddals spillestil er forsøkt oppsummert i en figur, vist under. Foruten de mer sportslige retningslinjene for spillestil, skal Ganddallag kjennetegnes ved at:


Figur 1 – Grov oversikt over retningslinjer for spillestil i de ulike spillfasene

4.4 Trenertyper

Hvert årskull i ungdomsfotballen blir ledet av en årgangsansvarlig som også er hovedtrener på satsningsgruppen. I tillegg skal det være ansatte trenere på årgangens øvrige lag.

Både på satsningslag og på breddelag skal et sunt verdigrunnlag, stort engasjement og utviklingsfokus kjennetegne Ganddaltreneren. Fremgang måles i forhold til personlige forbedringer, ikke i sammenlikning med andre spillere eller andre lag. Om vi taper kamper i ungdomsfotballen, så er dette underordnet om vi spiller fotball på en måte som er utviklende både for spilleren og mennesket.

Satsningstrenere er sultne på å bli bedre og ønsker å utvikle seg. Engasjement og lederevner går alltid foran fagkunnskap. Breddetreneren skal være god på å motivere til videre fotballspill gjennom mye positiv feedback til spillerne og mange sosiale sammenkomster utenfor fotballbanen.

4.5 Treningsledelse
Retningslinjer organisering og ledelse av treningsøkter i ungdoms- og seniorfotballen:

 • Vi er nøye på differensiering og jevnbyrdighet (se klubbhåndboken)
 • Treningen skal være spesifikk – fotball er et ballspill. Derfor bruker vi ball i alle øvelser og vi baserer treningen på spill
 • Vi er sørger for høy aktivitet på trening. Kom kjapt i gang med treningen, unngå lang kø på øvelser og spill med få på hvert lag – slik at hver spiller er oftere borti ballen
 • Vi passer på at hver spiller får så mange ballberøringer med kvalitet som mulig i løpet av treningen
 • Treningen skal ha et bestemt fokusområde, med klart definerte læringsmål som det coaches på
 • Vi følger ”Ganddalkoden”
 • Få innspill fra spillerne til planleggingen og gjennomføringen av treningene – medbestemmelse er viktig!
 • Vi gir mye ros, og vi kritiserer aldri. Jobb for å skape et miljø der det er trygt og lov til å prøve og feile

4.6 Kampledelse
Kamper i ungdomsfotballen ledes av ansatte trenere. Regler for kampledelse:

 • Vi fokuserer på oppgave og utviklingsmål, ikke resultatet
 • La spillerne gjøre egne valg – ikke rop hva de skal gjøre. Så kan vi heller be dem reflektere rundt egne valg etterpå
 • Ta ut en passende stor tropp. Alle som er tatt ut til kamp skal få betydelig med spilletid
 • Kampleder skal gi mye ros, og aldri kritisere. Det samme gjelder for spillerne på banen. Jobb sammen for å skape et miljø der det er trygt og lov til å prøve og feile
 • Kampleder skal gi tilbakemeldinger i henhold til Ganddals spillestil på aldersnivået
 • Vi følger ”Ganddalkoden”

4.7 Selvregulert læring
En gjennomgående målsetning fra U13 er at satsningsspillere skal hjelpes og veiledes til å ta ansvar for egen læring. Selvregulering handler om prosessene som gjør det mulig å være proaktiv i sin egen utvikling – spillerens kapasitet til å guide seg selv mot viktige mål. Spillere som virkelig ønsker å bli gode kjennetegnes av at de er svært motiverte, de vet hvordan de skal oppnå målene de setter for seg selv og de handler – de gjør den tøffe jobben som må til for at de skal nå målene de setter seg. Satsningsspillere i Ganddal skal lære at det kun er dem selv – og ikke trenere, foreldre eller andre – som kan ta ansvar og bestemme over egen utvikling.

I Ganddal skal motiverte og interesserte ungdomsspillere sette opp utviklingsmål for seg selv, på områder og egenskaper de selv mener er viktige for deres fotballferdighet. Målene skal være både langsiktige og kortsiktige, og med klare delmål på veien. Målene skal være spesifikke, målbare, meningsfulle, ambisiøse, realistiske og tidsbestemte. Viktigst av alt, skal spillerne selv bestemme hvilke strategier de vil bruke for å oppnå målene de setter seg. ”Hvordan skal jeg jobbe med dette?” og ”Hvor mange timer i uken skal jeg drive med egentrening?” er eksempler på spørsmål de kan stille seg i form av strategi. Underveis i treningsarbeidet skal spillerne ha dialog med trener, med jevnlig feedback. Om nødvendig gjøres da også justeringer på målsetningene. Vedd angitt tidspunkt (tidsbestemte mål) skal grad av måloppnåelse evalueres sammen med trener. Evalueringen av målene og hvordan spillerne har jobbet mot dem utgjør utgangspunktet for ny syklus, med nye eller justerte målsetninger, slik at spillerne hele tiden jobber mot og vurderer seg selv i forhold til et langsiktig mål.

Trenere på satsningslag er pliktet til å gjennomføre minst to årlige spillersamtaler, der det er et særlig fokus på selvregulert læring.


Ganddal IL - fotballgruppen

Besøks-  og postadresse: Paulinehagen 2, 4322  SANDNES
e-post: dagligleder@ganddal-fotball.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift